• Три сгради
  • Кран
  • Сграда
  • Порта към нищо
  • Билборд
  • Колони
  • Пейзаж
  • Пилони
  • Лампа от лед
Златка Димитрова

Първо направих скици на въображаем град с помощта на електрическа печка. После осъзнах, че това е градът в който живея. Заснех реалните обекти и ги сравних с направените преди това скици, след което направих диптих, където всяка лява страна е скицата, а всяка дясна - реалният обект.

Златка Димитрова е родена през 1982 г. в гр. Казанлък. Посещава различни курсове във фотошкола “Паралакс. Нейни работи са показвани в Месеца на фотографията, София през 2012 и 2013 г.