Анастас Петков

Зад завесите на соленият бриз се открива сцена, протягаща се навътре в морето, от която местните хлапета се мятат до несвяст в бурните води долу, като в една безкрайна игра на предизвикателства. Зрителите са случайни рибари и слънчасали плажуващи, опиянени от топлината и накацали по парапетите. Покрай тях се промъкват колоездачи, туристи и влюбени двойки, всички заслепени от прожектора на лятното слънце. Това място е Моста, построен от ръждясали спомени и изяден от вълните бетон, който се е превърнал в символ на Бургас. На тази сцена се разиграва театърът на живота в един град на мъртви поети.

Анастас е роден в Бургас. Завършва Американския Университет в България със специалност Журналистика и от 2005 започва да работи като фотограф на свободна практика. През 2007, Анастас стажува при Родни Смит в Ню Йорк, където развива интерес към документалната и улучната фотография. Първият му проект, Най-жестокият театър, е завършен през 2012.